Bilder av verden - sett fra Steinkjer
Forsiden
Bildekategorier:
Kjøpsbetingelser
Om Steinkjerbilder
Kontakt
Lenker
Handlekurv

Bildene på dette nettstedet er av plasskrevende hensyn nedskalerte eksemplarer der originalversjonene er vesentlig større (bedre oppløsning).

Bruk av bildene er til salgs. Da størrelsen (oppløsningen) på de forskjellige bildene varierer, vil opplysninger om dette kunne gis ved forespørsel til oddgeorg@skjemstad.no der filbenevnelse oppgis

Pris for bruk en gang er kr. 500.- (uten mva.) for gjengivelse i brosjyrer, publikasjoner, årsmeldinger og annet. Ved større bestillinger (flere bilder) vil prisen være lavere, dette avtales særskilt.

Bildene bestilles gjennom å benytte nettstedets handlekurv. Rett gjerne en henvendelse til Steinkjerbilder.no før bestilling for eventuelle tilleggsopplysninger om bildene.

Vilkår for øvrig:


Dersom ikke annet avtales gjelder prisen for utleie av bildene for en gangs bruk og bruken kan ikke videreselges, kopieres eller utlånes til tredjeperson uten samtykke fra rettighetshaver

All bruk av bildene utover privat visning på egen pc, skal avtales

Bildene leveres som digitale filer enten via e-post eller på cd, ferdige kopier på fotopapir kan også leveres etter avtale og pris gis på forespørsel

Ved bruk skal kilde alltid oppgis som ”foto: Odd Georg Skjemstad”, unnlatelse av dette medfører et tillegg i pris på 100%

Vær oppmerksom på personvernet. Kjøper/bruker av bildene er selv ansvarlig for å innhente tillatelse fra personer som ved publisering kan gjenkjennes. Det samme gjelder for bilder av kunstverk i kommersiell sammenheng der tillatelse må innhentes av kunstneren

Ett eksemplar av ferdig trykksak bes sendt undertegnede for arkivering

Betaling er pr. 15 dager etter levering

En bestilling av bilder er å forstå som aksept av disse betingelsene


Lykke til!


Steinkjer august 2006.


Med vennlig hilsen

Steinkjerbilder

Odd Georg Skjemstad

RSS RSS Feed | Archive View |